Децембар 2013.

 1.12.2013.  
 2.12.2013.  
 3.12.2013.  
 4.12.2013.  
 5.12.2013.  
 6.12.2013.

 2013-12-06: Представљање наше школе у пројекту "Деца и омладина - Наша будућност"

Наша школа је са 18 основних и средњих школа учествовала у пројекту ТВ Девић "Деца и омладина - Наша будућност" који је подржан од Министарства културе и информисања. Наставници наше школе су заступљени у већини ТВ емисија овог пројекта а у 3. емисији о нашој школи је говорила и директорка Слађана Масловарић.
Погледајте емисије на плеј листи пројекта на адреси и саму емисију у приложеном видеу.
  • Пригодна порука на блогу школе је на линку.
Податке унео Милан Милошевић.

 7.12.2013.  
 8.12.2013.  
 9.12.2013.  
 10.12.2013.  
 11.12.2013.  
 12.12.2013.

2013-12-12: Стручна трибина "Здрави стилови живота"

У организацији Друштва учитеља Смедеревске Паланке одржана је стручна трибина "Здрави стилови живота" (према решењу Завода за унапређивање квалитета у образовању број 860-444/2012. од 9.5.2012.) којој је присуствала већина наставника наше школе.
Реализовани садржај из најаве у бази стручног усавршавања 5. Здрави стилови живота (Превенција болести зависности; Здрава исхрана; Заштита животне средине и одрживи развој; Спортске активности; Култура живљења; Заштита деце од електронског насиља).
Излагања су била пропраћена илустрацијама из професионалне праксе.

Податке унео Милан Милошевић.

 13.12.2013.

 2013-12-13: Семинар "Примена стандарда постигнућа за ФООО"

У нашој Школи је за наставнике ангажоване у програму "Основно образовање одраслих" одржан семинар "Примена стандарда постигнућа за ФООО". Семинар су реализовале представнице Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Циљ семинара је био подршка наставницима за примену стандарда постигнућа. Поред преставника наше школе на семинару су били и наставници из ОШ" Радица Ранковић" из Лозовика укључени у програм основног образовања одраслих.
Наставничке  компетенције  су  капацитет  појединца  који  се  исказује  у  вршењу
сложених  активности  у  образовно-васпитном  раду.  Компентеције  представљају  скуп
потребних  знања,  вештина  и  вредносних  ставова  наставника.  Централну  улогу  у
унапређивању  образовања  и  васпитања  имају  наставници  јер  они  непосредно  утичу на  учење и развој ученика.
Наставничке компетенције одређују се у односу на циљеве и исходе учења и треба да
обезбеде професионалне стандарде о томе какво се поучавање сматра успешним.
Односе се на компентенције за:
•  Наставну област, предмет и методику наставе;      
•  Поучавање и учење;
•  Подршку развоју личности ученика;
•  Комуникацију и сарадњу. 
Материјали са семинара су доступни на линку.


Податке унео Милан Милошевић.

 14.12.2013  
 15.12.2013.  
 16.12.2013.  
 17.12.2013  
 18.12.2013.  
 19.12.2013  
 20.12.2013  
 21.12.2013.  
 22.12.2013.  
 23.12.2013.

 2013-12-23/26: Сарадња са Предшколском установом "Чика Јова Змај"

У склопу активности на промоцији Школе и учвршћивања сарадње са ПУ "Чика Јова Змај" ученици 4. разреда наше Школе су за своје другаре, будуће основце, припремили и реализовали пригодан новогодишњи програм. Програм је, на радост и задовољство предшколаца,  реализован у четири градска вртића чији полазници гравитирају нашој Школи.

Податке унео Милан Милошевић.

 24.12.2013.  
 25.12.2013.  
 26.12.2013.  
 27.12.2013.  
 28.12.2013  
 29.12.2013.  
 30.12.2013.  
   

Comments