Новембар 2013.

 1.11.2013.  
 2.11.2013.  
 3.11.2013.  
 4.11.2013.  
 5.11.2013.  
 6.11.2013.  
 7.11.2013.  
 8.11.2013.  
 9.11.2013.  
 10.11.2013.  
 11.11.2013.  
 12.11.2013.  
 13.11.2013.  
 14.11.2013  
 15.11.2013.  
 16.11.2013.  
 17.11.2013  
 18.11.2013.  
 19.11.2013  
 20.11.2013  
 21.11.2013.  
 22.11.2013.  
 23.11.2013.  
 24.11.2013.  
 25.11.2013.  
 26.11.2013.  
 27.11.2013.

 2013-11-27/28: Разговори о развоју школе

У складу са активностима на изради новог развојног плана наше школе, 27. и 28. новембра 2013. године одржани су разговори о развоју наше школе са представницима заинтересованих страна, односно ученицима, наставним и ваннаставним особљем, родитељима и представницима шире заједнице. Циљ састанака је било сагледавање стања школе (наше снаге и слабости, шансе и претње), визија и мисија школе, утврђивање кључних области и циљева развоја.
На састанцима ја истакнуто да желимо Школски развојни план:
 • који препознаје специфичности школе и вредности које се у њој негују
 • у коме је дат преглед тренутног стања школе
 • у коме развојни циљеви указују на промене које се желе остварити
 • у коме је дефинисан начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план активности)
 • у коме су у плану активности разрађени кораци, носиоци активности и време реализације
 • у коме су дефинисани мерљиви показатељи промена
 • који омогућава да се реализација одвија у складу са њим
 • који омогућава да су одступања од плана аргументована и документована анексима развојног плана
 • који се реализује тимски са особама из различитих интересних група
 • који омогућава да је информисање свих интересних група о реализацији плана редовно и документовано
 • чији су ефекти реализације усаглашени са очекивањима
 • који омогућава да се његовом реализацијом остварују и евидентирају и други позитивни ефекти који нису очекивани
 • који омогућава да су видљиве промене у квалитету наставе и учења
 • који омогућава да се материјална средства ефикасно користе у функцији наставе и учења
 • који омогућава да се на основу остварених промена иницирају нови циљеви и активности.

 • Пригодна порука на блогу школе је на линку.
 • Албуми са фотографијама:

Податке унео Милан Милошевић.
 28.11.2013  
 29.11.2013.  
 30.11.2013.  
   

Comments